Een perikoop (Grieks: περικοπή, perikoptoo, letterlijk: ‘rondom afhakken’, ‘besnoeien’, daarom ‘afgesneden gedeelte’) is in de liturgie een gedeelte uit de Bijbel dat wordt gelezen.