Hymne (Grieks: humnos: lofzang). Deze term wordt meestal gebruikt voor metrische en strofische liederen van niet Bijbelse herkomst: kerkliederen.