Een mooi taalmengsel met Pinksteren?

De mensen die vervuld waren met de Heilige Geest gingen naar buiten en spraken tongentaal, profeteerden en verkondigden het evangelie in allerlei talen. De “vrome Joden” die in Jeruzalem woonden, afkomstig “uit ieder volk op aarde”, dromden samen en waren verbaasd dat zij de apostelen en leerlingen in hun eigen taal hoorden spreken (zie voor het volledige verhaal Handelingen 2:6-13).

De Pinksterviering leent zich voor wat speelse creativiteit met de talen die door mensen in je gemeente worden gesproken. De verwondering van de aanwezigen tijdens het eerste Pinksterfeest, toen ze ineens hun eigen taal hoorden kan niet beter gevoeld worden dan door de talen van je gemeenteleden een plaats te geven in de viering. En het is een mooie vorm van inclusief vieren. Dan kun je denken aan buitenlandse talen, maar denk ook eens aan onze tweede nationale taal, het Fries. Veel Friezen in Nederland wonen ‘om Utens’, buiten Friesland.

Je eigen taal horen!

Je eigen taal horen maakt dat je je gekend weet. Het zelfde lezen, bidden of zingen, ook al is dat in een andere taal schept verbondenheid. Een eenvoudige manier om andere talen in te voegen in een dienst is dan ook gebruik maken van liederen en gebeden met een lange traditie. Vertrouwde woorden die internationaal ingang hebben gevonden. Zoals bijvoorbeeld het ‘Onze Vader’ in dit filmpje van de  Heilige Franciscus van Assisi Parochie (Assen-Zuidlaren-Roden). Eerst in het Latijn en daarna in verschillende talen en dialecten.

Een klassiek Pinksterlied

Het klassieke Pinksterlied bij uitstek is natuurlijk ‘Veni Creator Spiritus’, waar Martin Luther zijn ‘Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist’ op baseerde. De Nederlandse vertaling in het Liedboek is van Jan Willem Schulte Nordholt.

Strofe 1 luidt:

Kom Schepper God, o Heilige Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.

De Friese vertaling is van Anna van der Woude.

Kom Skepper God, o hillige Geast,
kom yn de minskeherten del,
sy hawwe_altyd jo skepsels west,
werskep har út jo libbenswel.

Liedboek in het Fries online beschikbaar

Voor vertrouwde en nieuwe Pinksterliederen en kun je terecht in het Liedboek vanaf lied 668. Van al deze liederen is ook een Friestalige editie is verschenen, het Lieteboek. “Ja maar, wij hebben geen Fries Lieteboek.” Geen nood, als je een licentie hebt op Liedboek Online, heb je namelijk ook toegang tot de hele Friese editie. Het werkt heel simpel, maar misschien heb je het nooit eerder gebruikt.

Stap 1: Kies de liederen waarvan je de Friese tekst en/of de muzieknotatie wilt downloaden en zet ze op je liedlijst.

Stap 2: Kies voordat je het zip-bestand download de gewenste taal Nederlands of Fries (zie de schermafbeelding hieronder).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Nieuwsbrief

Wil je niets missen van tips of nieuwe activiteiten? Abonneer je dan gratis op onze nieuwsbrief.

Bijbellezingen en liederen

Meer overzichten van lezingen en liederen.

Agenda

Zoek je naar activiteiten rond kerkmuziek en liturgie? Hier ben je welkom om mee te doen.

Recente berichten

Bekijk meer berichten.