Liederen bij een Bijbelverhaal zoeken

Veel liedbundels verwijzen naar de Bijbel als bron voor bepaalde woorden of zinnen in een lied, of als vertolking van een bepaald Bijbelverhaal. Meestal wordt daarvoor de gecodeerde vindplaats in […]