Mini-meezing-Matthäus (Amersfoort)

Na drie jaar organiseert de Amersfoortse Zwaan weer een mini-meezing-Mattheus op Goede Vrijdag, waarbij alle koralen uit Bachs meesterwerk vierstemmig worden gezongen. Wie Bachs weergaloze muziek graag zingt, is van […]