Een vastentijd voorafgaand aan het christelijke Paasfeest. De vastentijd begint op Aswoensdag.