Palmzondag (Latijn: Dominica in Palmis), ook wel Palmpasen genoemd, is de laatste zondag van de vastenperiode (de zondag vóór Pasen), maar vooral belangrijk als eerste dag van de Goede Week. Op Palmzondag wordt door christenen de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem gevierd.